OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Pre návštevníkov

 

 


Výstava sa koná v dňoch 11.10. – 13.10. 2019 v Trenčianskej Turnej       

v priestoroch kultúrneho domu. Výstavná plocha cca 800 m2.

 

Sprístupnená verejnosti bude:  piatok od 14:00 do 19:00 hod.

                                                      sobotu od 9:00 do 19:00 hod.

                                                       nedeľu od 9:00 do 13:00 hod.

 

Vstupné:  dospelí...................2 €

                mládež 10-18 r.......1 €

                člen SZCH.............1 €(po predložení preukazu)

                deti,ZŤP.................0 €

                katalóg...................2 €